Klinikler /Hizmetlerimiz
16 Mart 2022

        
Kliniklerimiz

Dahiliye Servisi

Kadın Doğum Servisi

Genel Cerrahi Servisi

Çocuk Servisi

Palyatif Bakım Servisi

1. Basamak Genel Yoğun Bakım Servisi


Birimlerimiz

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ.docx

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi.docx 

Ameliyathane

Hemodiyaliz Ünitesi

Sterilizasyon Ünitesi

Transfüzyon Merkezi

Röntgen ve Laboratuar