Cerrahi Klinikler
16 Mart 2022

Hastanemiz 1. Katta bulunmakta olup,  bünyesinde kadın ve doğum hastalıkları, genel cerrahi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, dahiliye ve palyatif servisini bulundurmaktadır. Kadın ve doğum hastalıkları 2, genel cerrahi 4, çocuk sağlığı ve hastalıkları 2,  dahiliye 14 ve palyatif 4 yatak olup toplamda 22 yatağa sahiptir.