Kalite Politikası

  • Kalite yönetim sistemi şartlarına uyarak, çağdaş yönetim anlayışı ile kalite yönetim sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirip, geliştirmek,
  • Hasta ve yakınlarının beklentilerini karşılayarak, memnuniyeti en üst düzeyde tutmak,
  • Hasta, hasta yakını ve tüm çalışanların kuruma duyduğu güveni sürekli geliştirerek dürüst, kaliteli hizmet sunmak,
  • Çalışanlarımızın desteğini, katılımını ve memnuniyetini sağlamak,
  • Toplum sağlığı için gereken önleyici ve koruyucu faaliyetlerde bulunmak
  • Kaynaklarımızı etkin kullanmak,
  • Çevreye saygılı olmak,
  • Bölgemizin en saygın ve güvenilir hastanesi olmaktır.