1. Basamak Yoğun Bakım
16 Mart 2022

Yoğun Bakım

 Bir, ya da birden fazla organın geçici olarak yetersizliği nedeni ile vücudun aksamış olan fonksiyonlarının, esas neden olan durumun ortadan kalkıncaya kadar desteklenmesi ve bu süreç içerisinde hastanın hayatta kalmasının sağlanmasına yönelik faaliyetleri kapsayan ve özellikle monitör takibi başta olmak üzere her türlü cihaz ve teknolojiyi kullanan bilgi ve yetenekleri buna uygun doktor ve hemşirelerin bulunduğu özel bir ünitedir.

 

1.Basamak Yoğun Bakım Ünitesi Nedir?
Tıbbi tedavi ve hasta bakımı açısından diğer hastane hizmetlerinden ayrıcalık taşıyan, yerleşim biçimi özel olarak tasarlanmış,
Temel monitörizasyon (EKG, ritm, oksijen saturasyonu, kan basıncı, nabız, ateş) yöntemlerine sahip, sıvı ve kan ürünleri replasmanı, entübasyon, Kardiyopulmoner Resusitasyon ve hastanın ilk stabilizasyonu yapılabilen, 2. veya 3. basamak yoğun bakımlara transfer yapabilen,2. ve 3. basamak yoğun bakımların diğer özelliklerini karşılayamayan yoğun bakım ünitesidir.

 

Yoğun Bakım Ortamı Nasıldır?
Yoğun Bakım çok hareketli bir ortamdır. Koşturan bir çok görevli ve yatan hastaların etrafında çok sayıda kablo, plastik tüpler, serumlar, tıbbi cihazlar vardır. Hastanın kalp atım, kan basıncı, oksijen saturasyonu, solunum sayısı, vücut ısısı gibi yaşamsal bulgular sürekli gösteren monitörler, sıvı ve ilaç vermek için perfüzörler tıbbi cihazların en önemlileridir.

 


 

 

 

 


 

 

1.Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Alması Gereken Hasta Özellikleri Nelerdir?

  • Takip ve tedavileri için rutin yöntemler yeterli olmayan, ancak, henüz organ yetmezliği başlamamış, solunum desteğine ihtiyaç duymayan, yakın takibi gereken hastalar
  • 2. veya 3. basamak yoğun bakım ünitelerinden çıkarılan henüz taburcu edilemeyecek hastalar
  • Komplike olmayan miyokard iskemili ve aritmileri mevcut hastalar
  • Cerrahi sonrası yakın takibi gereken hastalar
  • Organ yetmezliği olmayan ancak yaşamsal fonksiyonların aniden bozulması olasılığı olan hastalar (örn. zehirlenmeler, şok gelişmemiş kanamalar, komplike olmayan ancak riskli travmalar, yanıklar, pnömotoraks v.b.)
  • Komplike olmayan ve solunum desteği gerekmeyen psikiyatrik, nörolojik aciller ve ensefalopatiler
  • Solunum yetmezliği dışındaki komplike olmayan, akut gelişen, tek organ yetmezlikleri (diyaliz gerektirmeyen akut böbrek yetmezliği, stabil kronik böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği,  hafif seyreden karaciğer yetmezliği v.b.)

 

Hastanemiz 1. Basamak Yoğun Bakım ünitesi 19.11.2018 tarihinde 5 yataklı olarak tescilini almak suretiyle hizmete başlamıştır. 2. Katta bulunup,  Bünyesinde 1 sorumlu uzman hekim, 5 sağlık personeli, 1 de yardımcı destek hizmetleri personeli ile hizmet vermektedir. Sağlıklı Günler Dileriz.