Evde Sağlık Hizmetleri
09 Mayıs 2024


        
           444 38 33 
 EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ
                                    
Evde sağlık hizmeti; ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında sağlanması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesidir.

Evde Sağlık Koordinasyon Merkezi: Telefon ile doğrudan yapılan başvuruların karşılandığı ve kayda alındığı, ildeki tüm evde sağlık hizmet birimleri, toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi ve aile hekimlikleri ile irtibatlandırılmış santral donanımı ve özel telefon hattı bulunan, evde sağlık hizmetinin hangi seviyede verileceğini belirleyen ve buna göre yönlendirmesini yapan, evde sağlık birimleri arasındaki organizasyon ve koordinasyonu sağlayan ve aynı zamanda hastaları ilgili diğer kuruluşlara yönlendiren ve gerektiğinde bu kuruluşlarla ilişkilendiren, sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulan evde sağlık hizmetleri iletişim ve koordinasyon merkezini ifade etmektedir.

Evde sağlık hizmetleri daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde; kişinin bulunduğu ev ortamında; muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi, ilacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması, hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık ve bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi ve hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerektiren tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesi ile kapsamlı bir hizmet sunumudur.
1.Başvuru ve Müracaat:
İlk başvuru;  444 38 33 numaralı Evde sağlık hizmetleri ulusal çağrı merkezine yapılır.
2.Hasta Kabulü ve Muayene Süreci
Ulusal çağrı merkezi aracılığı ile Evde sağlık hizmetlerine başvuru yapmış olan hastalara 24 saat içinde ulaşılır. Ev ziyaretine giden Evde Sağlık Hizmetleri ekibi hastayı değerlendirir ve hastanın Evde Sağlık Hizmeti alıp almayacağına karar verir. Hasta ve yakını bilgilendirilir. Hasta Evde Sağlık Hizmeti almaya uygunsa ilerleyen süreç hakkında ekip tarafından bilgi verilir. Evde sağlık hizmeti verilecek kişi, veli veya vasisine ilk muayenede evde sağlık hizmetleri rıza belgesi okutulup imzalattırılır.
3.Hastaların Kabul Kriterleri:
Evde aile bireyleri ile birlikte yaşayan veya kimsesiz, engelli, yaşlı, felçli, yatağa bağımlı, hayatını başkalarına bağımlı olarak devam ettiren bakıma muhtaç bireyler.
Ventilatör ve oksijen konsantratörüne (Solunum ya da oksijen cihazına) bağlı solunum sistemi hastaları.
Hareket kısıtlılığı olan ileri derecedeki kas hastaları.
Palyatif bakım gereken enteral, parenteral gereksinimi olan son dönem kanser hastaları.
Evinden çıkamayacak durumda nörolojik hastalıkları (ALS, SVO, MS vb.) olan bireyler.
Hastanede gördüğü tedavi ya da ameliyat sonrasında hareket kısıtlılığı devam etmekte olup evde tedavi izleminin devam etmesi gereken hastalar.
Kaza geçirmiş olup hareket kısıtlılığı olan kısa süreli hemşirelik hizmetlerine gereksinim duyan hastalar.
Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında olup ağız ve diş sağlığı hizmetine ihtiyaç duyanlar.

4. Hasta Takibi ve Randevu Süreci :
Evde sağlık hizmeti verilecek hastaya belirlenen tanı ve tedavi planı doğrultusunda hastanın ayda 1 kez takibi yapılır. Ancak hasta ve hasta yakının talebi doğrultusunda bu ziyaret daha sık olarak gerçekleşe bilir. Hasta yada hasta yakını bağlı olduğu Esh. Birimini telefonla arayarak istediği zaman muayene talebinde bulunabilir. Bu talep doğrultusunda ekipler hasta ziyaretini gerçekleştirirler.
5.Nakil Süreci :
Evde sağlık hizmetleri koordinasyon merkezinin 0452 641 46 00-6188 tuşlayıp veya 0537 481 4330'a  ulaşılarak nakil vb. faaliyetlerden yararlanılır.
6.Hizmetin Sonlandırılması:
Evde sağlık hizmeti alan veya almaya devam eden kişinin kendi isteğiyle evde sağlık hizmeti almak istememesi, ilgili hekim tarafından evde sağlık hizmeti ihtiyacının gerek kalmadığı kararının verilmesi ve hastanın ex  olması sonucu hizmet sonlandırılır.
Hastanemizde Evde Sağlık Hizmetleri Birimi; poliklinik girişi zemin katta hizmet  vermektedir. 1 doktor, 2 sağlık çalışanı, 1sekreter ve 1 şoför olmak üzere 4 sağlık personeli hizmet vermektedir.