Hastane ve Ziyaret kuralları
21 Mart 2022

 

Hastane ve Ziyaret kuralları

Hasta Ziyaretinin Amacı

 • Hastanın, hastane dışından gerekli ihtiyaçlarını karşılamak (ilaç, giysi gibi) ,
 • Hastanın hatırını sormak, psikolojik destek vermek,
 • Hastanın doktorundan, hastanın sağlığı ile ilgili bilgi almak.

  Ziyaretçi Kuralları

   

   

   

   

  Yoğun Bakımda Ziyaretçi Kuralları

 • Hastanemiz yoğun bakımına giriş için şifreli kapı ile sağlanır.
 • Yoğun bakım ünitesine giriş sınırlıdır. Görevli personeller ve ziyaret saatlerinde belirlenen sayıda ziyaretçi kabul edilir.
 • Ziyaretçilerimiz aşağıda belirlenen giriş kurallarına uygun olarak içeriye alınır.
 • Yoğun bakım ünitesine girişte galoş giyilmemektedir. Galoş giyilmesinin enfeksiyon yönünden bir yararı görülmemiştir. Ancak çok kirli (çamurlu, ıslak vb.) ayakkabı var ise galoş giyilebilir.
 •  Yoğun bakım ziyaretleri her gün 11.00 – 12.00 ve 17.00 – 18.00 saatleri arasındadır. Resmi tatil ve dini tatil günlerinde ziyaret saatleri yoğun bakım sorumlu hekimi ve sorumlu hemşiresi tarafından belirlenen saatlerde uygulanacaktır. Belirlenen saatler hasta yakınlarına bildirilecektir.
 • Hastalarımızın birinci derece yakınlarından bir kişiye ve 10 dakika ziyaret için izin verilmektedir. Acil durumlarda hasta yakını yoğun bakımdan daha erken çıkarılabilir.
 • Girişte el antiseptiği ile eller mutlaka ovulur. İzolasyon odasına girişte el antiseptiği tekrar kullanılır.
 • Toplumda salgın varlığında ziyaretçi kısıtlaması yapılabilir.
 • Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarımızın yakınları tarafından ziyaretine hekimlerimiz karar vermektedir.
 • İzolasyon odasındaki hasta ile temas edecek ziyaretçiler izolasyonun kategorisine göre alınması gereken önlemlere uymalıdır. Bu önlemler hakkında bilgi, ilgili sağlık personeli tarafından verilir.
 • Viral hemorajik ateş tanısı veya kuşkusu olan ve aktif kanama olan hastanın odasına giren ziyaretçiler eldiven, sıvı geçirmez önlük giyer ve gözlük /siperlik ve maske takmalıdır.
 • Ciddi kanaması olan ileri evredeki hastalar için Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından gerekli görülen ek korunma önlemleri alınır. (Enfeksiyon Kontrol Komite kararı ile eldiven, sıvı geçirmez önlük, gözlük /siperlik ve maske kullanımı uygun görülmüştür.)
 • Ateş, burun akıntısı, ishal, kusma ve enfeksiyöz dermatiti olan kişiler ziyaretçi olarak kabul edilmez.
 • Çocukların hasta ziyaretinin hasta iyileşmesi üzerinde olumlu etkileri olduğundan hasta hekiminin onayıyla enfeksiyon kontrol ilkelerine uymak kaydı ile hastamızın çocukları ve kardeş çocukların (12 yaş üstü olan çocuklara) ziyaretine izin verilir.
 • Hasta bölümünden çıkışta bütün ekipmanlar galoş hariç bölüm çıkışında bulunan atık kutusuna atılır.
 • Eller tekrar el antiseptiği ile ovulur. İstenmeyen temasla karşılaşılmışsa Enfeksiyon Kontrol Hemşiresine bilgi verilir.
 • Yoğun bakım ünitesine yapılan ziyaretler sorumlu hemşire ve sorumlu hekim bilgisi ve onayı dâhilinde yapılmaktadır.
 • Adli vakaların yattığı durumlarda hekim onayı ile ziyaretler kabul edilir ve gerekli durumlarda ziyaretçi kabulü kısıtlanabilir.
 • Yoğun bakım ünitesinin müsait olmadığı durumlarda  ( ağır hastaya müdahale edilmesi gibi) ziyaretçi kabulü kısıtlanabilir.
 • Hasta ziyaret saatleri her gün 12:30 -13:30 arası ve 18:30 -20:30 saatleri arasında yapılmaktadır.
 • Hastaların istirahat edebilmeleri ve tedavilerinin yapılabilmesi için ziyaret saatleri dışında hasta ziyareti için ısrar edilmemelidir.
 • Hasta ziyaretleri 15 dakikadan daha fazla uzun tutulmalıdır.
 • Her hasta başında aynı anda üçten fazla ziyaretçi olmamalıdır.
 • Hasta odalarında ve koridorlarda diğer hastaları rahatsız edecek derecede yüksek sesle konuşulmamalıdır.
 • Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemeli, aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda verilmemelidir.
 • Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemeli, gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalıdır.
 • Hastanın doktorunun veya hemşiresinin onayı haricinde her türlü yiyecek-içecek ve canlı çiçek getirilmemesi hastanızın sağlığı açısından önemlidir.
 • Ziyaretçilerin kendi hastaları haricinde servis içerisindeki diğer hasta odalarına ve birimlerine girmemeleri gerekmektedir.
 • 11 yaşından küçük çocuklar ziyarete kabul edilmeyecek olup, hasta ziyaretine getirilmemelidir.  Ancak bazı durumlarda çocukların hasta ziyaretinin hasta iyileşmesi üzerinde olumlu etkileri olduğundan enfeksiyon kontrol ilkelerine uymak kaydı ile hastanın çocuklarına ve kardeş çocukların ziyaretine izin verilebilir.
 • ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan, herhangi bir kronik hastalığı olan hastalar ile enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler hasta ziyaretinde bulunmamalıdırlar.
 • Ziyaret süresince hasta yataklarına oturulmamalı ve hastane ortamında bulunan her şeyle temas etmekten olabildiğince kaçınılmalıdır.
 • Ziyaret öncesi ve sonrası eller mutlaka yıkanmalıdır.
 • Ziyaretiniz süresince kıyafetinize hastalara ait kan veya vücut sıvıları sıçramış ise mutlaka yıkayınız.
 • Ziyaretçiler, kendi sağlıkları ve hasta sağlığı açısından hasta ile yakın temasta (öpme, sarılma vs.) bulunmamalıdır.
 • Tuvalet ve lavabo ihtiyacınızı servislerde bulunan genel kullanıma açık tuvaletlerde giderebilirsiniz.
 • Ziyaret esnasında hastaları psikolojik olarak etkileyecek moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.
 • Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hasta odaları terk edilmelidir.
 • Hastanenin tüm kapalı alanlarında sigara içilmemelidir.
 • Tıbbi donanın cihazları kullanılan alanlarda cep telefonu kullanmayınız.
 • Ziyaret süresince hastane temizlik kurallarına riayet edilmeli, çöpler mutlaka çöp kovalarına atılmalıdır.
 • Yoğun bakımda yatan hastalar ,Yanık ünitesinde yatan hastalar, Bulaşıcı hastalığı olan hastalar,Bağışıklık sistemi bozuk hastalar (kanser tedavisi alan,  organ nakli yapılmış,  steroid tedavisi alan hastalar)  ziyaret edilmemelidir.
 • Doktorunun izin vermediği özel durumlarda hasta ziyaret için ısrar edilmemelidir.