Hasta Hakları
16 Mart 2022

Hasta Hakları

 • Hasta Hakları; 01.08.1998 Tarih ve 23420 Sayılı Resmi Gazetede yer alan Hasta Hakları Yönetmeliği'ne istinaden, Kumru Devlet Hastanesi’nden sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;
 • Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 •  Bilgilenme ve Bilgi İsteme Hakkı: Kumru Devlet Hastanesi’nden sağlık hizmeti verilen her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye, sağlık durumuyla ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,
 • Kuruluşu ve Personeli, Seçme ve Değiştirme Hakkı: Sağlık kuruluşunu, hizmet verecek doktorların ve personelini seçme ve değiştirmeye, söz konusu personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye,
 • Mahremiyet Hakkı: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya,
 • Planlanan Tedaviyi Reddetme, Durdurma ve Rıza Hakkı: Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,
 • Güvenli Ortam Hakkı: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
 • Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme Hakkı: Hastanemizin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye,
 • Saygınlık Görme ve Rahatlık Hakkı: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda; saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,
 • Ziyaret Hakkı: Kumru Devlet Hastanesi tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,
 • Refakatçi Bulundurma Hakkı: Mevzuatın sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,
 • Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı: Hakların ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,
 • Sürekli Hizmet Hakkı: Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hakkı vardır.