Kalite Direktörlüğü Görev Alanı
16 Mart 2022

 

 

 

 

Kalite Direktörlüğü Görev Alanı

 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,      
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
 • Öz değerlendirmeleri yönetmek
 • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek.
 • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak.
 • Yazılı düzenlemeleri kontrol etmek
 • Yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmek
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.
 • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.
 • Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek
 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.